Договір надання послуг №1 від 01.01.2018

Предмет договору

1.1 Клініка зобов’язується надавати косметологічні послуги згідно з запитами та індивідуальними потребами клієнта.

1.2 Клієнт зобов’язується сплатити вартість послуг згідно з цінами, визначеними клінікою.

Права та обов’язки сторін

2.1 Клініка зобов’язується:

– Забезпечувати кваліфіковані косметологічні послуги з використанням сучасного обладнання та професійних засобів.

– Розкрити клієнту всю необхідну інформацію щодо проведення процедури та можливих наслідків.

– Дотримуватися принципів конфіденційності та безпеки щодо особистої інформації клієнта.

2.2 Клієнт зобов’язується:

– Сплачувати вартість послуг вчасно і у встановленому обсязі.

– Дотримуватися рекомендацій та післяпроцедурного догляду, наданого клінікою.

– Надати точну та повну інформацію про свій стан здоров’я та можливі алергічні реакції на певні засоби або процедури.

Вартість та оплата

3.1 Вартість послуг визначається клінікою та погоджується з клієнтом перед початком процедури.

3.2 Оплата проводиться у грошовій формі в момент отримання послуги.

Відповідальність

5.1 Обидві сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності всієї інформації, яка стосується договору, у тому числі медичних даних клієнта.

Строк дії договору

6.1 Цей Договір набуває чинності з моменту підписання обома сторонами і залишається чинним до повного виконання зобов’язань сторонами.

Застосування законодавства

7.1 Цей Договір підлягає інтерпретації та виконанню відповідно до законодавства, що діє на території, де розташована клініка.

Заключні положення

8.1 Зміни або доповнення до цього Договору можуть бути здійснені лише за письмовою згодою обох сторін.

8.2 Будь-яке нездійснення або затримка виконання будь-якого положення цього Договору не може тлумачитися як звільнення від цього положення.

8.3 Усі спори або розбіжності, що виникають в зв’язку з цим Договором, будуть вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

8.4 Згідно з цим договором, оплата послуги є беззаперечним підтвердженням та прийняттям клієнтом якості, обсягу, і виконання наданої послуги, і клієнт підтверджує, що він не має жодних претензій, вимог, чи рекламацій щодо наданої послуги після її оплати.